Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 12. 8. 2006

V sobotu 12. srpna došlo k obnovení zašlé tradice "beranovské" pouti do Petrovic. Pouť, jejíž počátky sahají na začátek minulého století, byla nátlakem ukončena koncem padesátých let (minulého století) totalitním režimem.

I když počasí v posledních dnech spíše připomínalo pozdní podzim, již od časného rána se skrze protrhané oblaky prodíraly k zemi občasné sluneční paprsky, které dodávaly posilu téměř čtyřem desítkám poutníků, kteří se sešli v maloberanovském kostele k zahájení pouti na počest Nanebevzetí Panny Marie. Novokněz otec Wolfgang nabudil správnou atmosféru pečlivě přichystanou promluvou. Po zahájení následovala poutní procházka do petrovického kostelíka. Při cestě pamětníci vzpomínali na své zážitky z posledních poutí, dokonce se nezapomnělo na zpěv a modlitbu růžence.

Když poutníci přešli po mostě na správnou stranu řeky, zdolali koleje a nad sebou uviděli malebně se tyčící kostelík, nejedno srdce zaplesalo. I nejstarší poutnice pak zdolaly prudký svah jako za mlada. Odměnou všem byla poutní mše svatá, na kterou přišlo i několik louckých farníků. Po mši svaté otec Wolfgang uděloval novokněžské požehnání.

I když se na zpáteční cestu zvlhčil vzduch a padlo i několik kapek, pouť se vydařila. Všichni zúčastnění byli spokojení natolik, že připustili pokračování tradice i v příštích letech. Otci Wolfgangovi, kostelníkovi, varhanici a všem poutníkům patří upřímné Pán Bůh zaplať!

Jakub KodetFoto: Marie Kodetová

mapa webu | návštěvnost: 87191/70 beranov.cz © 2006-2024