Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 16. 8. 2008

Ani lehký déšť neodradil účastníky další, dnes se dá říci již tradiční, pouti do Petrovic. Letošní pouť byla, aniž bychom to dopředu nějak zvlášť tušili, zcela mimořádná. Zpětně jsem totiž dohledal, že právě letos uplynulo 690 let od první zmínky o obci Petrovice a zároveň 630 let od první zmínky o existenci fary v Petrovicích. Pokud v takovéto obci stávala samostatná fara, dokládá to, jak poukazuje jihlavský historik dr. Jaroš, její někdejší význam. Do období před husitskými válkami bývala tato obec nejspíš větší než je dnes. Ze zdejší tvrze byla hlídána stezka procházející údolím Jihlavy.

V údolí pod obcí stával mlýn se škrobárnou, pilou a přádelnou na vlnu. Dnes se zde mohou ubytovávat turisté projíždějící či procházející po břehu řeky Jihlavy. Po břehu řeky Jihlavy procházeli i poutníci, ten nejmenší se připojil alespoň na kousek poutě v kočárku. Po výstupu na prudký kopec, vzpínající se nad řekou Jihlavou, byl každý z nás odměnen občerstvujícím poklidem, jenž sálal ze staletých zdí petrovického kostelíka. Přestože se člověk ocitl na kopci, do kostelíka je z napůl zarostlého hřbitova nutno ještě pět schodů sestoupit. Poutník tak z běhu svých každodenních starostí sestupuje do hloubky nejen obrazně, ale i fyzicky. Ještě před samotným setkáním s Hospodinem jej vzápětí nižší klenba při vstupu do kostela donutí k lehké úkloně. Srdce poutníkovo se zdá být otevřenější než jindy.

Od svého patrona sv. Petra získala obec Petrovice své jméno. S poutníky dnes putoval poprvé i nový svatojakubský farář, shodou okolností rovněž Petr. Svým neokázalým, laskavým a petrovsky přímým slovem ještě umocnil duchovní zážitek, který – a věřím že nejen mně – v srdcích ještě dlouho dozníval.

Josef Kodet ml.
Foto: Václav a Jakub Kodetovi

mapa webu | návštěvnost: 87196/75 beranov.cz © 2006-2024