Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 20. 8. 2011

V sobotu 20. srpna 2011 se uskutečnila již pošesté pouť z Malého Beranova do Petrovic. Tato pouť navazuje na mnohaletou tradici násilně přerušenou na sklonku 50. let 20. století. Příznivé počasí přilákalo dosud nejvyšší počet poutníků za uplynulých šest let. Vedle těch nejmladších, kteří byli do cíle putování neseni a vezeni, se zúčastnili i pamětníci původních tradičních poutí se slavnostní hudbou a vší dobovou okázalostí. Dnešní putování je mnohem nenápadnější, ale i tak vzbuzuje zvědavost chatařů u řeky Jihlavy, užívajících si sobotního dopoledne, a sportovně naladěných uživatelů cyklostezky, která do značné míry kopíruje trasu celé pouti. Většina cesty vede příjemným stínem, chvíle modlitby a tiché meditace střídají přátelské rozhovory poutníků. Až závěrečné stoupání je poněkud strmější a na přímém sluníčku, poutníkům je však odměnou duchovní oáza v kouzelném prostředí starobylého petrovského kostelíka. Po duchovním občerstvení v podobě poutní bohoslužby došlo i na posilnění koláčky ze sousední loucké pouti. Celá pouť byla zakončena odpoledním občerstvením na beranovské kostelní zahradě a družnou besedou.

Josef Kodet




Foto: Jakub Kodet

mapa webu | návštěvnost: 87202/81 beranov.cz © 2006-2024