Pouť do Petrovic

Petrovice

(dle osob. jména Petr), 3/4 hod. západně Luk vzdálená vesnice se 73 obyvateli, patří obcí a školou do Puklic, farou však do Luk. Vzdáleny jsou od Puklic 2 km. Katastrální obec má 0,6 km2 pozemků. Starobylý kostelík zdejší se hřbitovem, kamž pochovávají i Puklické, zasvěcený sv. apoštolům Petru a Pavlu, vystavěn jest z lámaného kamene; přeměněn byl l. 1616. Při pobočním vchodě má velikou starobylou křtitelnici kamennou. V hrobce leží bývalí držitelé Puklic, jako: Fr. Hordar z Puklic se svou dcerou Kateřinou († 1550 a † 1552), Pavel Hordar se svou matkou Amalií z Doupova, Bohumír hrabě z Wallburka († 1685). - Druhdy zde bývala též fara. Pověst dí, že Petrovice měly zámek, faru i pivovar, ano prý kdysi byly městem. Že obec bývala rozsáhlejší, a že tu byla tvrz, o tom svědčí na zdejších polích nalezené základy ohromné šířky. Pod Petrovicemi na řece Jihlavě jest výstavný mlýn se škrobárnou, pilou a přádelnou na vlnu.

Pátek, A. J.: Vlastivěda Moravská. II. Místopis. Jihlavský okres. Brno 1901.

mapa webu | návštěvnost: 87223/1 beranov.cz © 2006-2024