FOTOGRAFIE

Svěcení varhan - 7. 9. 2003

V neděli 7.září byla v kostele v Malém Beranově sloužena strahovským opatem Michaelem Pojezdným slavnostní mše svatá, při níž celebrant posvětil nové varhany. Po bohoslužbě věřící vyslechli koncert, na němž zazněly v podání vynikajícího varhaníka Petra Sobotky skladby J. S. Bacha, G. F. Händla, G. Muffata, A. Dvořáka a F. Fialy. Dvě skladby doprovodila svým krásným hlasem ředitelka ZUŠ v Jihlavě Mgr. Dana Fučíková a jednu doplnila recitace Jana Kodeta.

Jan Kodet

foto: Jan Kodet


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 213461/81 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024