ZDROJE

Použitá literatura

Kodet, Josef, IV. 70. výročí posvěcení kaple Božského Srdce Páně v Malém Beranově. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., 1998.

Kodet, Josef, IV. Osobní sdělení. (1986-2000)

Kodet, Josef, IV. Paměti. [nepublikováno].

Kodet, Josef, IV. Rodinná kronika rodiny Kodetovy. Malý Beranov. (1956-1995)

Kodet, Josef, IV. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava: Z historie kostela Nejsv. Srdce Páně v Malém Beranově [online]. Malý Beranov: Vystaveno 28.8.2002, Aktualizováno 10.7.2009 [29.8.2011].
<http://svjakub.cz/?p=19-srdce>

Kodet, Josef, III. Paměti. Malý Beranov. (1.5.1941)

Mazanec, P., Peroutka, F., Veselý, S. K dějinám obce Veselá. Veselá: MNV Veselá, 1989. 72 s.

Med, Ondřej. Svatojakubské anály. Jihlava, 1964.

Michálková, Marie. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Olomouc: Katedra křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci, 2011. 124 s.

Nesignováno. Marionetarium: Josef Vítek [online].
<https://marionetarium.com/en/area/museum/master-builders/josef-vitek/>

Nesignováno. Osobnosti Chyceška: ThDr. Bohuslav Jarolímek [online]. Chyšky: Vystaveno 1.1.2006 [29.8.2011].
<http://chysecko.milevsko.cz/osobnosti.html>

Nesignováno. Osobnosti.cz: Jan Šrámek [online]. Praha: Vystaveno [25.11.2013].
<http://zivotopis.osobnosti.cz/jan-sramek.php>

Nesignováno. Prostor: ing arch Jaroslav Čermák [online]. Praha: [3.12.2011].
<http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/cermak.htm>

Nesignováno. Prostor: Josef Vítek (1914-1996) [online]. Praha: [3/2012].
<http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/vitek/vitek.htm>

Nesignováno. Prostor: Method Jan Zavoral [online]. Praha: [3.12.2011].
<http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/pjih/neveklov/zavoral.htm>

Petera, Václav. Géniové církve a vlasti [online]. Centrální katolická knihovna. Praha: Vystaveno 2004 [29.8.2011].
<http://www.cdct.cz/petera/data/ja.html>

Petera, Václav. Géniové církve a vlasti [online]. Centrální katolická knihovna. Praha: Vystaveno 2004 [29.8.2011].
<http://www.cdct.cz/petera/data/za.html>

Urbánek, Vladimír. Chrám Božského Srdce Páně v Malém Beranově L. P. 1940. Slovo úvodem doplnil J. Kodet st. Nové doplněné vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., 1999. 40 s.

Vilímek, Ladislav. Cestou necestou od Velkého k Malému Beranovu [online]. Jihlava: Vystaveno duben 2003 [29.8.2011].
<http://www.regionalist.cz/iglau/index.php?idclanku=080422-1208808824>


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 215911/93 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024