OSOBNOSTI

Jan Kodet

(13.12.1891 Všedobrovice - 14.5.1977 Znojmo)

Po tatínkově smrti přestěhoval se s maminkou do Bělé, kde prožil dětství. Zde také začal chodit do školy do Veselé. Vzpomínal, jak býval bit od nevlastního otce, jak musel se svým mladším bratrem zaopatřovat všechen otop a po přestěhování na samotu do Veselé musel jít sloužit.
Přes těžký život neobešlo se jeho dětství bez klukovských kousků, na které rád vzpomíná. Ve 14 letech odešel do Jihlavy učit se krejčím. Toto učení mu umožnila sestra Josefa, která v té době v Jihlavě sloužila. Začal u Antonína Stýblo. Protože se mistr stále se svou ženou hádal, sprostě si nadávali a měl ještě hlad, odešel. Sestra mu našla další místo také na tři roky učení u pana Blažka. Na něm se plně vyplnilo přísloví – „učedník – mučedník“. Vyučil se krejčím za těžkých podmínek. Musel opatrovat děti, chovat je, všechnu vodu nosit, dříví štípat, na trh nosit švestky a tam je prodávat (1kg za 2 grejcary) a konat ještě jiné práce. Často se pracovalo do půl noci. Když chtěl jít v neděli na mši svatou, musel pracovat i celou noc. Za celé tři roky učení dostal na poslední vánoce 5 korun. U tohoto mistra byl až do roku 1910. Pak vystřídal několik mistrů a ve světové válce jako nevoják musel v Heleníně v textilní továrně stříhat sukno na vojenské kabáty.
V té době si namluvil Annu Doškovou, švadlenu z Malého Beranova, se kterou se v roce 1917 oženil. Potom se osamostatnil jako krejčí. Zdraví mu to však nedovolovalo, tak si zařídil obchod s textiliemi s povolením návštěv výročních trhů. Bydleli v M. Beranově č. 25 v nájmu.
Aktivně se zúčastnil činnosti v katolických spolcích. Cvičil v Orle, hrával divadla a věnoval se zájmům dělnictva. Byl funkcionářem Všeodborového hnutí křesťanského dělnictva a jedním ze zakladatelů lidoveckého hnutí na vysočině. Úzce spolupracoval s Msgr. Šrámkem a v roce 1924 byl také senátorem za Lidovou stranu. Přes útlak, nástrahy a vydírání zůstal svému přesvědčení věrný až do smrti.
Prodělal mnoho těžkých nemocí i operací. Byl dlouho obecním radním a jeho zásluhou byla v Malém Beranově vybudována vlaková zastávka, upraveny cesty a zařízena elektrika. Jeho největším dílem je vybudování ve spolupráci s bratrem a několika dalšími dobrými lidmi, kostela Božského Srdce Páně v Malém Beranově.
V květnu roku 1977 Jan zemřel ve Znojmě. Dožil se požehnaného věku 86 let. Byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově Kalvarii v Jihlavě.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 85593/0

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2020