OSOBNOSTI

Mons. Mgr. Michael Josef Pojezdný, O.Praem.

Narodil se 17. července 1943 v Jihlavě, kde v r. 1960 maturoval. Po studiu na Teologické fakultě v Litoměřicích přijal kněžské svěcení (1967), po základní vojenské službě působil ve farnostech Klobouky u Brna (1969-1972), Dubňany (1972-1977) a v Osové Bitýšce (1977-1990), v roce 1987 byl zvolen strahovským opatem. Po příchodu do Prahy se zapojil do budování demokratické společnosti, jeho působení a stanoviska vedly k částečnému narovnání mezi církvemi a státem.

Jako představitel Strahovské kanonie se zasloužil o obnovu a zpřístupnění mnoha významných kulturních památek na území celé republiky - např. areálu Strahovského kláštera nebo kostela sv. Jakuba v Jihlavě.

V r. 2006 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Za jeho postoje v době totality a za celospolečensky prospěšnou práci nejen ve prospěch Vysočiny a jejich obyvatel obdržel v r. 2014 kamennou medaili, nejvyšší ocenění Kraje Vysočina.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 213469/89 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024