OSOBNOSTI

Monsignore ThDr. Jan Šrámek

(11. srpna 1870, Grygov – 22. dubna 1956, Praha)

Monsignore ThDr. Jan Šrámek, narozený 11. srpna 1870 v Grygově, byl český římskokatolický kněz a politik, zakladatel a dlouholetý předseda Československé strany lidové. V letech 1940-1945 byl předsedou Londýnské exilové vlády.

Po vychození obecné školy v Grygově vystudoval Piaristické gymnázium a konvikt (dnes Arcibiskupské gymnázium) v Kroměříži (1880-1888) a poté bohosloveckou fakultu v Olomouci. Jeho prvním kněžským působištěm byl Nový Jičín, kam nastoupil v roce 1893. Krátce po zahájení svého kněžského působení se začal věnovat i politice. V roce 1899 založil stranu křesťanskosociální.

Po vzniku Československa byl členem Revolučního národního shromáždění, v lednu 1919 sjednotil české křesťanské strany a založil tak Československou stranu lidovou. Byl jejím předsedou v letech 1919–1938 a 1945–1948.

V letech 1921–1939 byl ministrem ve všech vládách a jedním z nejvlivnějších politiků v zemi. Nebyl oblíben u antikatolického prezidenta Masaryka, který Šrámka i jeho stranu nesnášel.

Po Mnichovské dohodě Šrámek emigroval a posléze se stal předsedou Exilové vlády v Londýně (1940). Na tomto postu setrval až do roku 1945 a vzniku Košické vlády. V roce 1945 se stal náměstkem předsedy vlády.

V únoru 1948 jako jediný varoval před rezignací demokratických ministrů, neboť nedůvěřoval Edvardu Benešovi, („A co se stane, jestliže nás prezident opustí?“), ale 20. února 1948 rezignoval spolu s ostatními.

V březnu se pokusil společně s Františkem Hálou (tajemník Československé strany lidové a odstoupivší ministr pošt) uprchnout z Československa, pokus však selhal, marně čekali na francouzské letadlo na letišti u Rakovníka.

Hála i Šrámek dožili svůj život v nezákonné internaci, mimo jiné v Nové Říši, v Brně, ve věznici ve Valdicích a nakonec na zámečku v Roželově. Jan Šrámek zemřel v pražské nemocnici na Bulovce, pod fiktivním jménem Josef Císař.

Zemřel 22. dubna 1956 v Praze.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 85593/0

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2020